Built with Berta.me

 1. NOSTALGIA

  NOSTALGIA

  NOSTALGIA

  NOSTALGIA

  NOSTALGIA

  NOSTALGIA

  NOSTALGIA

  NOSTALGIA

  • 1

   NOSTALGIA

  • 2

   NOSTALGIA

  NOSTALGIA  (2010)

  Metal net, yarn

  Museum of Talsi District, Latvia